Home

In 2016 is het Reformatiekoor van start gegaan. Dit koor van wel 400 zangers is opgericht ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie.
In 2017 is er ook ter gelegenheid van dit jaar een 2e jaar gestart.
In 2018 en 2019 hoopt er een vervolg te komen op dit koor, ter gelegenheid van de Dordse synode (1618) en ter gelegenheid van de Reformatie in Zwitserland (1519).

Als u 16 jaar of ouder bent kunt u nog lid worden van dit unieke, nationale gemengde koor. Dit koor studeert op diverse plaatsen in Nederland één prachtig repertoire in. Het Groot Reformatiekoor is partner van Refo500 en stichting In de Rechte Straat.

Wat gaat er precies gebeuren?
April 2016 is de startrepetitie geweest in diverse delen in Nederland onder leiding van vakbekwame dirigenten. In D.V. april 2018 hoopt het koor voor het derde jaar te gaan repeteren. Op D.V. zaterdag 20 oktober is er een generale repetitie en volgt het Groot Reformatieconcert in de Sint-Joriskerk te Amersfoort op D.V. 27 oktober 2018. Aan dit concert werken alle koorgroepen mee. Daarnaast zullen er nog diverse prachtige concerten volgen! Deze concerten vinden plaats eind 2018 en worden uitgevoerd in in monumentale kerken. U kunt nog nagenieten van een CD, die opgenomen is in de Sint-Joriskerk. Ook in 2019 zingt het koor verder!