Concerten Reformatiekoor

Het Reformatiekoor hoopt aan de volgende avonden haar medewerking te verlenen:
(voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven)

Reformatiekoor jaar 3:

27 oktober 2018
St. Joriskerk Amersfoort
19.30 uur
Groot Reformatiekoor
Dirigent: Martin Zonnenberg
Orgel: Peter Wildeman
Vleugel: Joost van Belzen
Solist: Jaap Kramer
Met medewerking van:
Mannenkoor Soli Deo Gloria o.l.v. Jaap Kramer
Avond voor stichting In de Rechte Straat
Entreekaarten:
Volwassenen €10,-
Kinderen: €2,50
Gezinskaart €25,-

31 oktober 2018
Grote Kerk Dordrecht
19.30 uur
Groot Reformatiekoor
Dirigent: Martin Zonnenberg
Orgel: Peter Wildeman
Vleugel: Joost van Belzen
Met medewerking van:
Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg
Avond voor stichting In de Rechte Straat
Entreekaarten:
Volwassenen €10,-
Kinderen: €2,50
Gezinskaart €25,-