Concerten Reformatiekoor

Het Reformatiekoor hoopt aan de volgende avonden haar medewerking te verlenen:
(voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven)

11 oktober 2017
Opname Nederland Zingt
Bovenkerk Kampen (de locatie is veranderd; dit door de organisatie van Nederland Zingt; de kerk in Den Haag is niet beschikbaar)
Tijd aanwezig voor koor: 17:00
Opname tot 22:00

28 oktober 2017
St. Joriskerk Amersfoort
19.30 uur
Groot Reformatiekoor o.l.v. Martin Zonnenberg
Organist: Peter Wildeman
Pianist: Joost van Belzen
Collecte voor stichting In de Rechte Straat
Meer informatie volgt!

31 oktober 2017
Grote Kerk Dordrecht
19.30
Groot Reformatiekoor o.l.v. Martin Zonnenberg
Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg
Organist: Peter Wildeman
Pianist: Joost van Belzen
Collecte voor stichting In de Rechte Straat
Meer informatie volgt!

27 december 2017
Middagconcert Doelen Rotterdam
Groot Reformatiekoor o.l.v. Martin Zonnenberg
Groot Mannenkoor o.l.v. Martin Mans
Organist: Peter Wildeman
Pianist: Joost van Belzen
Trompet: Wilhelm Groenendijk
Strijkerskwintet o.l.v. Robert Cekov
Collecte voor stichting In de Rechte Straat
Meer informatie volgt!